58 Torpinventering i Ransberg !
Torpinventering i Ransbergs socken    Brännhult    Hembygdsgården Brännhult

Sida 1 - Torp 1-40       Karta 1       Karta 2       Karta 3       Karta 4

1   
Skräddars, kallades det hus som låg här. Det revs 1955. Idag finns grunden efter huset kvar.
Den siste som bodde här var skräddaren Arvid Larsson, f. 1881.

2   
Sandåsen, hette detta ställe. Troligen var det från början torp till Ryholm. Det låg alldeles i sockengränsen så att den ena delen låg i Ransberg och den andra i Beateberg. En man som kallades Kanke skulle ha fått stället i gåva av ryttmästare Bergendahl för att han brukade bära honom runt i skogen där det var oländigt.
Kanke hette egentligen Per Gustav Gustavsson, var född 1830 och kallades också för Smucka-Per. Hela området här kallades Smuckaroten, ett namn som sägs komma av att förr hade de getter här, och när dessa skulle gå och beta i den risiga skogen, så satte man "smuckar" om juvret på geten. En annan version är att en frigiven krigsfånge som slagit sig ner här skulle ha hetat Smuck.
Denne Per skulle ha varit ovanligt stark. Det sägs att när hans oxar inte orkade dra så spände han ifrån och drog själv.
Efter Per bodde hans son Alfred här och därefter några tillfälliga hyresgäster. Huset revs på 1950-talet. Nu finns fruktträd, grunden och en hög efter huset kvar.

3   
Ryssalyckan, kallas denna plats söder om Kobo. Här har legat ett hus för mycket länge sedan. En rysk sågfilare sägs ha bott här. Mossen bakom kalla Ryssamossen. Några stenar och bärbuskar utmärker platsen.
Besökt 1970.

4   
Gård som hette Perstorp, men som för det mesta kallades Kobo. Den lades ned omkring 1955. Den siste som bodde här var Valentin Svensson. Här finns nu kvar jordkällare, fruktträd och grunder. Ungskog växer nu på åkrarna.
Besökt 1970.

5   
Doffes, ett torp som revs 1950. Här bodde en spelman som kallads Doffe. Några av hans låtar finns bevarade. Efter honom ägdes huset av Signe Palm, men hon bodde i Karlsborg. En skomakare som hette Halvdan Eriksson fick bo där. Han var den siste. Nu finns bara nedrasade källare, ett fruktträd, grunden och stengärdesgårdar kvar. Ungskog växer på åkrarna.
Besökt 1970.

6   
Lämmen, eller som det egentligen hette, Jerusalem. Här bodde senast Henning och Anna Eriksson. Före dem bodde Annas föräldrar och på den sista tiden som fadern levde hade de en inackordering i kammaren och denne kallades kammarherrn. Ett uthus, rökstocken, stockar och källare finns kvar.
Besökt 1970.

7   
Här låg Pettersborg. Det flyttade omkr. 1910 till St. Höghult. En kulle efter den rasade murstocken finns kvar.
Besökt 1970.

8   
Rahns, som revs i början av 1900-talet. Här bodde sist Anders Gustav Rahn, f. 1836 och hans hustru Gustava Johansdotter, f. 1834. I dag syns bara en kulle efter huset.
Besökt 1972.

9   
Jonstorp, revs omkr. 1925. Ladugården stod kvar längre. De sista som bodde här hette Erik och Sofia och Eriks syster Lotta, men de flyttade till Källorna. Åkrarna är nu igenväxta. Två rösen efter rökstocken syns ännu.
Besökt 1974.

10   
Skogstorp, revs efter 1920. Här var skräddaren Arvid Larsson född, se nr. 1. De sista som bodde här var hans föräldrar, Lars Gustav Andersson, f. 1841, d. 1890, och hans hustru Kristina Karlsdotter, f. 1846. Stengärdesgårdar och en kulle efter huset finns kvar.
Besökt 1976.

11   
Holmbergs, revs på 1920-talet. Vem Holmberg var har inte gått att utröna. Namnet finns inte i kyrkböckerna. Huset användes på sista tiden som snickarstuga till Lilltiven. Den sista som bodde här var Stina Kajsa Johansdotter, f.1839. Hon flyttade 1893 till nr. 47, Kajsas. Den väg som går in i ladugården vid Lilltiven går förbi platsen där huset låg. Boningshuset låg ca. 30 m norr om denna väg. Ladugården låg söder om vägen. I dag syns trappstenen och en kulle efter rökstocken kvar samt en igenrasad källare.

12   
Skogssjön. Revs omkr. 1942. Här bodde Frans och Lovisa Andersson. Där huset låg är nu åker.
Besökt 1974.

13   
Paradiset, revs före 1870. Det låg mitt på den nu igenvuxna åkern och några lämningar finns inte. Var det här Paradis-Eva bodde?
Besökt 1974.

14   
Svarvaretorp eller Svarvars, revs mellan 1880 och 1900. Alldeles väster om vägen finns en kulle efter huset. Här bodde en man som bl.a. svarvade trätallrikar.
Besökt 1974.

15   
Här finns en kulle kvar efter ett hus, som flyttades på 1930-talet.

16   
Ett hus har legat mellan Pettersborg och missionshuset. Det låg här på 1880-talet men några lämningar finns inte nu.
Besökt 1974.

17   
Här låg på 1880-talet en backstuga. I dag finns en kulle efter huset och en igenrasad källare kvar. Här bodde Johan Gustavsson, en bror till Per Gustavsson som omnämns i nr. 2.
Besökt 1976.

18   
Här har legat ett hus, som revs omkring 1915. I dag är det kvar fruktträd, men några rester av huset finns inte.
Besökt 1974.

19   
Karias kallades det ställe som låg här. Det revs omkr. 1925. En kulle efter rökstocken, en brunn, snöbärsbuskar och en apel finns kvar, Kari (Karin) och Karia Gustav.
Tomten är nu ängsmark.

20
Vakant

21   

Orrebo låg där vägen nu är framdragen.

22
Jakobs låg i Lövbråten. Delar av husgrunden samt en igenrasad jordkällare syns.
Besökt 1973.

23   
Pultes (Poltava) eller Ängåsen var torp till Måsebo. Där det låg är nu åker. Ett träd i ett stenröse finns kvar. Huset revs omkr. 1880. Den sista som bodde här var Magnus Eriksson, f. 1817, d. 1870 och hans hustru Kristina Andersdotter, f. 1824. Hans far hade varit soldat och hette Ryss. När stormossen brann hoppade elden över Pultes och stugan klarade sig.
Besökt 1976.

24   
Hålan kallades den backstuga som låg i den sydöstra sluttningen. Här var Sörman, som blev husar för Söroset, född. Huset revs på 1890-talet och några lämningar finns inte.
Besökt 1973.

25   
Lilla Musko låg på gränsen till Beateberg.

26   

Nuttes, ett hus som revs i början av 1900-talet. Anders Gustav Larsson, f. 1805, och hans hustru Britta Larsdotter, f.1808, var de sista som bodde här. Det låg på ett gärde som ligger öster om Noltorp och några lämningar finns inte.
Besökt 1971.

27   

Karlstorp, ett torp till Noloset, låg på en kulle strax öster om vägen. Fruktträd och rösen finns kvar. Runt kullen en öppen plats. Kring tomten har varit en stengärdesgård. Här bodde Eva och Karl Andersson. Huset flyttades till Hanhult omkr. 1930.
Besökt 1976.

28   

Denna gård i Hultåsen revs omkr. 1965. Ladugården ligger fortfarande kvar. Sist bodde Lisa och Gustav Pettersson här.
Besökt 1976.

29   

Anderstorp, flyttades till Stenkullen på 1920-talet. Flera fruktträd, en kulle och grundstenar efter huset finns kvar. Ett stycke från platsen finns rester efter en större jordkällare. De sista som bodde här var Johannes Pettersson, f. 1827, och hans hustru Johanna Abrahamsdotter, f. 1831.
Besökt 1976.

30   

Raskes. Här bodde Rask, som varit artillerist. Kvar finns ännu några bärbuskar, fruktträd, en kulle efter rökstocken och grundstenar. Stengärdesgårdar finns också kvar. Det låg i Brännhult och revs omkr. 1910.
Besökt 1976.

31   

Här bodde Lars Larsson Kläng, f. 1826, och hans hustru Johanna Landgren, f. 1829. Där kraftledningen nu går fram låg huset. Kvar finns stengärdesgårdar, men exakt var huset låg är svårt att säga. Det revs 1900.
Besökt 1976.

32   

Vid garaget i Sjöhagen går en väg till Noltorp. På ungefär halva vägen och något hundratal meter mot öster finns rester av en jordkällare. Här låg i mitten av 1800-talet ett hus. Inga lämningar finns.
Besökt 1976.

33   

Här bodde Maja-Stina. Hon kokade på kalas. Hennes hus revs före 1920.
Besökt 1976.

34   

Blombygget, en liten gård som hade ett par kor. Nu finns rökstocken, husgrunden, ett litet uthus kvar. De sista invånarna var Emma och Valfrid Andersson.
Besökt 1976.

35   

Åhlastugan låg bara ett tiotal meter söder om Blombygget. Här bodde Karl och Sofia Åhl. Nu finns den rasade murstocken kvar. Kyrkoherde Törnblad flyttade huset till Eggby någon gång på 1960-talet. Något jordbruk har aldrig hört till.
Besökt 1974.

36   

Fredriksberg ligger öde och svårt förfallet. De sista som bodde här var Axel och Augusta Larsson, och sist deras son Gustav.
Besökt 1974.

37   

Berget, ett torp som också hörde till Noloset. Revs omkr. 1930. En väg har gått från Höghult till Berget. Från vägen upp till huset har det varit en bro av stenar över ett kärr. En stor terrass eller trappa, den raserade murstocken och en rasad stenkällare finns kvar.
Besökt 1976.

38   

Holet eller Nättehôl. Var huset stod går ej att hitta idag, men det låg öster om vägen vid en krök. Några rösen finns kvar.
Besökt 1974.

39   

Mitt på åkern finns en kulle. Ingrävd i denna låg till 1880 en stuga. Omkring 1920 fyllde Martin Johansson i Rappes denna öppning med sten och jord. Alltså inga lämningar.
Besökt 1976.

40   

Flodins. Gård som revs i början av 1940-talet. Några fruktträd står kvar, annars är det åkrar överallt. De sista som bodde här var Gerda och Martin Flodin.
Besökt 1974.

HEM    Torp 1-40    41-80    81-120    121-160    161-200    201-240    241-280    281-306    Ransbergs s:n            Bearbetat av www.paxpro.se