Använd PILARNA för att navigera på kartan/skärmen.
Se även specifikation till nr-lapparna - nedanför kartan.

Karta 10 a

Karta nr 10 a