Använd PILARNA för att navigera på kartan/skärmen.
Se även specifikation till nr-lapparna - nedanför kartan.

Karta nr 9 a Karta 9

< a Karta nr9