Använd PILARNA för att navigera på kartan/skärmen.
Se även specifikation till nr-lapparna - nedanför kartan.

Karta 4 Karta4 Karta 4

RegRan4