Använd PILARNA för att navigera på kartan/skärmen.
Se även specifikation till nr-lapparna - nedanför kartan.

Karta 3

Karta 3 Karta 3

RegRan3