Använd PILARNA för att navigera på kartan/skärmen.
Se även specifikation till nr-lapparna - nedanför kartan.

Karta 2 2-2 Karta 2

02